Bản đồ Bắc Kạn, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Bắc Kạn

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Bản đồ Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn nhé.

Giới thiệu: Xã Bộc Bố có diện tích 54,33 km², dân số khoảng 2639 người, mật độ dân số đạt 48,6 người/km².[2] Năm 2003, huyện Pác Nặm được thành lập và xã Bộc Bố trở thành huyện lị của huyện. Xã Bộc Bố có một trong ai nhánh thựng nguồn của sông Năng chảy qua.
Diện tích: 54,33 km²
Vùng miền:Bắc Bắc Bộ
Dân tộc: Tày, Kinh, H'Mông, Dao、 Nùng, Hoa

Mua bản đồ Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn Google MapBản đồ hành chính Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn:

Bản đồ xã Bộ Bố
Danh sách bản đồ các địa phương trong Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn:

Bản đồ , Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ Xã Bằng Thành, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ Xã Giáo Hiệu, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ Xã Xuân La, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ Xã An Thắng, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
Bản đồ Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn


Bản đồ Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn Bản đồ Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn Reviewed by Nhàn Lê on tháng 12 25, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.